Cải cách hành chính: Không chỉ giảm về số lượng

Cải cách hành chính: Không chỉ giảm về số lượng

Kinhtedothi - Những gì chưa làm được, những gì người dân, DN góp ý, phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện. Công tác cải cách hành chính được thúc đẩy để góp phần chống tiêu cực, sách nhiễu, đặc biệt là tham nhũng vặt.