Quy hoạch đi trước một bước

Quy hoạch đi trước một bước

Kinhtedothi - Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị trong giai đoạn đô thị hóa của Thủ đô cần phải đi trước một bước, từ đó các quận, huyện cũng phải xây dựng chiến lược và quy chế về quy hoạch kiến trúc, kiến trúc đô thị.