Văn hóa khơi nguồn sáng tạo

Văn hóa khơi nguồn sáng tạo

Kinhtedothi - Từ khi trở thành thành viên mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội cam kết đặt sáng tạo văn hóa và phát triển nguồn lực văn hóa làm trung tâm của quá trình phát triển bền vững.