Hà Nội yêu cầu quyết liệt, thực chất các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Hà Nội yêu cầu quyết liệt, thực chất các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Kinhtedothi - Quyết liệt các biện pháp PCCC, CNCH, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Đây là chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị giao ban quý 3 năm 2023.
Hà Nội yêu cầu quyết liệt, thực chất các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Hà Nội yêu cầu quyết liệt, thực chất các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Kinhtedothi - Quyết liệt các biện pháp PCCC, CNCH, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Đây là chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị giao ban quý 3 năm 2023.