Sự gương mẫu phải từ nhận thức đến hành động

Sự gương mẫu phải từ nhận thức đến hành động

Kinhtedothi - Từ những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực, các đơn vị tại Hà Nội đang tập trung vào ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương. Trong đó, đặc biệt đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Lắng nghe dân để phát huy dân chủ, tạo đồng thuận

Lắng nghe dân để phát huy dân chủ, tạo đồng thuận

Kinhtedothi - Thực hiện lời dạy của Bác về gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, trong những năm qua, các cấp ủy tại Hà Nội đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân. Trong đó, công tác dân vận, đối thoại với dân được thực hiện hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin với các cấp chính quyền.
Thúc đẩy, lan tỏa sự đồng lòng trong phòng, chống dịch

Thúc đẩy, lan tỏa sự đồng lòng trong phòng, chống dịch

Kinhtedothi - Trong thời gian qua, không chỉ ở cấp lãnh đạo, chỉ huy, mà các đảng viên, cán bộ cấp cơ sở tại Hà Nội đều thể hiện tốt vai trò nêu gương, đi đầu trong thực hiện các quy định phòng dịch, đúng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính sự nêu gương của mỗi cán bộ đã thúc đẩy người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.
Tiếp tục tỏa sáng tinh thần đoàn kết

Tiếp tục tỏa sáng tinh thần đoàn kết

Kinhtedothi - “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”, học và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn thể chính trị xã hội tại TP Hà Nội đang góp sức cùng chính quyền các cấp và người dân vượt qua khó khăn, phòng, chống dịch Covid-19.
Vì dân - tư tưởng còn nguyên tính thời sự

Vì dân - tư tưởng còn nguyên tính thời sự

Kinhtedothi - Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) cũng đúng thời điểm cả nước đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những quan điểm, tư tưởng của Bác trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 để xây dựng một Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân, vẫn còn nguyên tính thời sự.