“Bom” trái phiếu doanh nghiệp và trách nhiệm của kiểm toán độc lập

“Bom” trái phiếu doanh nghiệp và trách nhiệm của kiểm toán độc lập

Kinhtedothi - Theo quy định, DN chào bán trái phiếu phải có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện. Việc che giấu, gian dối phát hành trái phiếu là hồi chuông về tính chính xác, trung thực của hoạt động kiểm toán độc lập.