Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng

Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Đề án số 21-ĐA/TU thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Báo Hànộimới.
Bộ Nội vụ lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh cấp vụ trưởng

Bộ Nội vụ lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh cấp vụ trưởng

Kinhtedothi-Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 6/10/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 2631/QĐ-BNV về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, Bộ đã 2 lần tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp Phó Vụ trưởng và đây là lần đầu tiên Bộ thi tuyển chức danh cấp Vụ trưởng.