Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 điều chỉnh một số thành viên tham gia Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
12 người chết do dông, lốc, sét từ đầu năm 2022

12 người chết do dông, lốc, sét từ đầu năm 2022

Kinhtedothi - Ngày 16/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công văn gửi các tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội) đề nghị tập trung triển khai biện pháp ứng phó với dông, lốc, sét.