Bài 2: Chuyển biến trong khai thác, đầu tư

Bài 2: Chuyển biến trong khai thác, đầu tư

Kinhtedothi - Những thiết chế văn hóa cơ sở đã trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân về hưởng thụ văn hóa, sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xã hội.
Hà Nội phát triển và hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở

Hà Nội phát triển và hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở

Kinhtedothi - Ngày 15/5/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 515/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025. Nghiên cứu kỹ Chương trình có thể thấy, cụm từ “thiết chế văn hóa” được nhắc đến nhiều lần.
Đúng và trúng những vấn đề nóng

Đúng và trúng những vấn đề nóng

Kinhtedothi - Ngày 25/4, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức “Phiên họp giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) trên địa bàn TP Hà Nội”.
Nhà văn hóa - điểm gắn kết cộng đồng

Nhà văn hóa - điểm gắn kết cộng đồng

Kinhtedothi - Những năm gần đây, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tại Hà Nội có nhiều bước phát triển. Nhờ đó, hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa phương đang ngày càng được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa vẫn còn khó khăn, chưa thể phát huy hết công năng.
Cần xây dựng ngày càng nhiều thiết chế văn hóa phục vụ người dân

Cần xây dựng ngày càng nhiều thiết chế văn hóa phục vụ người dân

Kinhtedothi - Chiều nay (3/5), Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì đã làm việc với Quận ủy Cầu Giấy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 04-Ctr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn quận.