Tin tức y tế ngày 15/9: Có 184 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Tin tức y tế ngày 15/9: Có 184 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 15/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.450.999 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.721 ca nhiễm).
Tin tức y tế hôm nay 10/8: Thêm 1 ca Covid-19 tử vong

Tin tức y tế hôm nay 10/8: Thêm 1 ca Covid-19 tử vong

Kinhtedothi - Chiều 10/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.353.573 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.477 ca nhiễm).
Tin tức y tế ngày 9/8: Có 103 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Tin tức y tế ngày 9/8: Có 103 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 9/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.351.563 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.460 ca nhiễm).
Tin tức y tế 7/8: Cả nước có 43 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Tin tức y tế 7/8: Cả nước có 43 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 7/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.347.518 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.424 ca nhiễm).
Tin tức y tế 1/8: Cả nước có 50 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Tin tức y tế 1/8: Cả nước có 50 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 1/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.781.009 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.728 ca nhiễm).
Tin tức y tế ngày 28/7: 31 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Tin tức y tế ngày 28/7: 31 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 28/7, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.774.679 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.695 ca nhiễm).
Tin tức y tế 23/7: Có 37 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Tin tức y tế 23/7: Có 37 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 23/7, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.767.200 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.620 ca nhiễm).
Tin tức y tế 14/7: Việt Nam có 10.758.189 F0 từ đầu dịch đến nay

Tin tức y tế 14/7: Việt Nam có 10.758.189 F0 từ đầu dịch đến nay

Kinhtedothi - Chiều 14/7, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.758.189 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.547 ca nhiễm).