Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc

Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc

Kinhtedothi - Ngân hàng Đông dương (Banque de l'Indochine, viết tắt BIC) được thành lập ngày 21/1/1875 và được Chính phủ Pháp trao đặc quyền phát hành đồng bạc Đông Dương bằng kim loại và giấy dùng trong toàn cõi Đông Dương. Năm 1879, đồng bạc Đông Dương đầu tiên được phát hành, chính thức bị bãi bỏ ngày 31/12/1954.