[Thông điệp từ lịch sử] Ba nhà khoa bảng Hán học phê phán tật xấu của người Việt

[Thông điệp từ lịch sử] Ba nhà khoa bảng Hán học phê phán tật xấu của người Việt

Kinhtedothi - Đầu thế kỷ XX, Việt Nam ở vào tình thế không thể không duy tân, mà điểm khởi đầu là văn hóa, giáo dục. Các nhà duy tân đều nhìn thấy và chủ trương phê phán cái cũ lạc hậu, hủ lậu để tiếp nhận cái mới, xây dựng cái mới. Điều đáng nói là các nhà khoa bảng Hán/cựu học cũng phê phán rất mạnh mẽ và xác đáng.
[Thông điệp từ lịch sử] Quan thanh liêm chống tham nhũng

[Thông điệp từ lịch sử] Quan thanh liêm chống tham nhũng

Kinhtedothi - Việc chống tham nhũng thành hay bại trong lịch sử cho thấy đều có vai trò của đội ngũ quan lại. Các quan thanh liêm, chính trực là chỗ dựa của triều đình, là những người trực tiếp đương đầu với bọn quan tham, với tệ nạn hối lộ, tham nhũng.
[Thông điệp từ lịch sử] Những kỷ niệm không thể nào quên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp của gia đình ông Xích Thắng

[Thông điệp từ lịch sử] Những kỷ niệm không thể nào quên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp của gia đình ông Xích Thắng

Kinhtedothi - LTS: Ông Dương Mạc Thạch - bí danh Xích Thắng (sinh năm 1915), quê ở xã Minh Tâm (Nguyên Bình, Cao Bằng). Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập, ông là Chính trị viên của đội. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông cùng đơn vị tham gia giải phóng thị xã Bắc Kạn.
Cụ Bùi Bằng Đoàn - từ Thượng thư Bộ Hình Nam Triều đến Trưởng ban Thường trực Quốc hội Việt Nam

Cụ Bùi Bằng Đoàn - từ Thượng thư Bộ Hình Nam Triều đến Trưởng ban Thường trực Quốc hội Việt Nam

Kinhtedothi - Cụ Bùi Bằng Đoàn (1989 - 1955) là một ông quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực và yêu thương dân chúng trong triều đình Huế. Cách mạng Tháng Tám thành công, trong thế nên “xuất” hay nên “xử” của một nhà Nho, cụ đã nhận lời mời của Hồ Chủ tịch ra nhậm chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt Chính phủ.