Cả nước thống nhất quan điểm: Chuyển từ "không có Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt

Cả nước thống nhất quan điểm: Chuyển từ "không có Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt

Kinhtedotthi - Ban Chỉ đạo Quốc gia và các địa phương thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để thực hiện vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.