Lọc các thông tin xấu với trẻ em

Lọc các thông tin xấu với trẻ em

Kinhtedothi - Nhận thức vai trò quan trọng của việc ngăn chặn thông tin nguy hại, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cho thấy, còn nhiều vấn đề cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn.