Phải làm gì khi bị thu hồi đất mà không có thông báo trước

Phải làm gì khi bị thu hồi đất mà không có thông báo trước

Trước khi tiến hành thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất phải thông báo tới người có đất bị thu hồi. Người dân thắc mắc, trường hợp cơ quan Nhà nước thu hồi đất nhưng không thông báo có đúng không. Người dân cần làm gì khi thu hồi đất mà không có thông báo trước?