Nên tách GPMB khi phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, B

Nên tách GPMB khi phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, B

Kinhtedothi- Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) cho rằng, chúng ta cần phải tiếp tục kiểm soát nợ công, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Do vậy, tất cả các giải pháp để có thể tăng được nguồn thu ngân sách đều phải coi trọng và cần được huy động…