Quốc hội quyết nghị mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 - 5.000 USD

Quốc hội quyết nghị mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 - 5.000 USD

Kinhtedothi- Chiều nay, 27/7, Quốc hội khóa XV đã thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD.