Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu rà soát việc thu phí lĩnh vực môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu rà soát việc thu phí lĩnh vực môi trường

Kinhtedothi - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do T.Ư quản lý. Tổng cục Môi trường rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí lĩnh vực môi trường; đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế và quy định của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).