Kịch bản nào cũng dở

Kịch bản nào cũng dở

Kinhtedothi - Kịch bản nào cũng đều có thể xảy ra và cũng đều chẳng hay ho gì đối với nước Anh.