Giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6/2023

Giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6/2023

Kinhtedothi - Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay.