Nguồn lợi khoáng sản trong tầm nhìn của thực dân Pháp ở Việt Nam

Nguồn lợi khoáng sản trong tầm nhìn của thực dân Pháp ở Việt Nam

Kinhtedothi- Thực dân Pháp xâm lược thuộc địa là nhằm biến thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Pháp và cưỡng chiếm, khai thác các nguồn tài nguyên. Ngay từ đầu họ đã ráo riết thực hiện mục tiêu này ở Việt Nam. Nguồn lợi khoáng sản luôn là trọng tâm của chính sách khai thác thuộc địa của họ.
Ngoại thương Việt Nam thời Pháp thuộc

Ngoại thương Việt Nam thời Pháp thuộc

Kinhtedothi - Với mục tiêu khai thác, bóc lột thuộc địa, thực dân Pháp, ngay sau khi xâm chiếm xong Nam Kỳ đã lập tức khai thác đồng bằng sông Cửu Long, chú trọng xuất khẩu để thu lợi nhuận.