Nguồn lợi khoáng sản trong tầm nhìn của thực dân Pháp ở Việt Nam

Nguồn lợi khoáng sản trong tầm nhìn của thực dân Pháp ở Việt Nam

Kinhtedothi- Thực dân Pháp xâm lược thuộc địa là nhằm biến thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Pháp và cưỡng chiếm, khai thác các nguồn tài nguyên. Ngay từ đầu họ đã ráo riết thực hiện mục tiêu này ở Việt Nam. Nguồn lợi khoáng sản luôn là trọng tâm của chính sách khai thác thuộc địa của họ.
Ngoại thương Việt Nam thời Pháp thuộc

Ngoại thương Việt Nam thời Pháp thuộc

Kinhtedothi - Với mục tiêu khai thác, bóc lột thuộc địa, thực dân Pháp, ngay sau khi xâm chiếm xong Nam Kỳ đã lập tức khai thác đồng bằng sông Cửu Long, chú trọng xuất khẩu để thu lợi nhuận.
Vang vọng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

Vang vọng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

Ngày 18 - 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước, đề ra đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến và thông qua Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến do Người soạn thảo.
Binh biến kinh thành Huế, 135 năm nhìn lại

Binh biến kinh thành Huế, 135 năm nhìn lại

Kinhtedothi - Với 2 bản Hiệp ước Harmand (1883) và Patenôtre (1884), về cơ bản thực dân Pháp đã hoàn thành cuộc xâm lược nước ta. Sau khi vua Tự Đức mất, Tôn Thất Thuyết là một trong 3 Phụ chánh đại thần, đồng thời giữ chức Thượng thư Bộ binh nắm trong tay mọi binh quyền, đang ráo riết liên kết xây dựng lực lượng chờ ngày tấn công quân thù.