Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Kinhtedothi - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Nội đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực công tác của TP. Đồng thời, năm 2022, TP tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” càng góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc cao hơn.
Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Kinhtedothi - Từ đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các đơn vị trong thời gian qua cho thấy, việc học tập và làm theo Bác được tổ chức tốt đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Đây cũng là nội dung được các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc

Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc

Kinhtedothi - Trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc thường xuyên, là phong trào thiết thực, tạo môi trường hiệu quả làm việc ngày càng tốt hơn trong các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội. Đặc biệt, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.