Đề cao trách nhiệm, thúc đẩy sự phát triển

Đề cao trách nhiệm, thúc đẩy sự phát triển

Kinhtedothi - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, tại Hà Nội, công tác xây dựng Đảng được chú trọng triển khai tốt từ công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, kiểm tra, dân vận…