Sớm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tốt các vụ việc từ cơ sở

Sớm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tốt các vụ việc từ cơ sở

Kinhtedothi - “Các cấp, ngành, quận, huyện phải tăng cường kỷ cương trách nhiệm, làm thực chất, làm đúng trách nhiệm, thẩm quyền; sớm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các vụ việc từ cơ sở, không tạo bức xúc, dẫn đến khiếu nại vượt cấp” - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.