Siết chặt kỷ cương thực thi công vụ

Siết chặt kỷ cương thực thi công vụ

Kinhtedothi - Thực hiện chủ đề năm 2018 của TP “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, UBND TP vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018.