Việt Nam đóng góp tiếng nói tại "Diễn đàn Davos của phụ nữ"

Việt Nam đóng góp tiếng nói tại "Diễn đàn Davos của phụ nữ"

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gợi mở nhiều đề xuất mang tính toàn cầu, kêu gọi cần phải phát huy vai trò và sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của của phụ nữ trong giữ gìn hòa bình, an ninh quốc gia và quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2021.