Việt Nam đến khi nào thương mại hóa  5G?

Việt Nam đến khi nào thương mại hóa 5G?

Kinhtedothi - Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện thí điểm và ứng dụng 5G. Tuy nhiên sau hơn 2 năm thực hiện, Việt Nam vẫn chưa thể thương mại hóa 5G diện rộng.