Bài 4: Giải pháp công trình - đòi hỏi đặt ra cấp thiết

Bài 4: Giải pháp công trình - đòi hỏi đặt ra cấp thiết

Kinhtedothi - Nguồn nước hệ thống thủy lợi đóng vai trò quan trọng, đáp ứng đa mục tiêu đời sống, sản xuất, môi sinh. Chính vì vậy việc quản lý, sử dụng hiệu quả và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm không của riêng ai.
Quy định cụ thể mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa

Quy định cụ thể mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa

Kinhtedothi - Chiều nay, 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Hà Nội năm 2021 và Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Hà Nội.
Mê Linh chuyển đổi hiệu quả đất lúa

Mê Linh chuyển đổi hiệu quả đất lúa

Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện Mê Linh sẽ giảm dần diện tích canh tác lúa, chuyển đổi cơ cấu sang các loại cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao hơn.