Cần chính sách khuyến khích tích tụ đất nông nghiệp

Cần chính sách khuyến khích tích tụ đất nông nghiệp

Kinhtedothi - Đi đôi với việc sửa Luật Đất đai, Nhà nước cần có thêm chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân có năng lực tổ chức sản xuất tốt đứng ra tích tụ, tập trung ruộng đất, góp phần sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
Ngân hàng đất nông nghiệp: Lời giải cho bài toán tích tụ đất đai

Ngân hàng đất nông nghiệp: Lời giải cho bài toán tích tụ đất đai

Kinhtedothi - Trong nhiều năm qua, việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để phát triển sản xuất hàng hoá quy mô lớn trên địa bàn cả nước nói chung vẫn chưa thể thực hiện. Một trong những nguyên nhân là bởi mối liên kết giữa người nông dân với các tổ chức, doanh nghiệp còn nhiều rào cản.