Kết hợp tiền kiểm và hậu kiểm với phim phát hành trên không gian mạng, tránh vi phạm lan truyền

Kết hợp tiền kiểm và hậu kiểm với phim phát hành trên không gian mạng, tránh vi phạm lan truyền

Kinhtedothi – Sáng nay, 23/10, thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến quy định phổ biến, phát hành phim trên không gian mạng. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải có bộ tiêu chí phân loại phim chi tiết, tường minh làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm duyệt nội dung cũng như phát hành phim.