Quy định mới về số giờ làm việc tiêu chuẩn và làm thêm giờ

Quy định mới về số giờ làm việc tiêu chuẩn và làm thêm giờ

Kinhtedothi – Từ ngày 1/2/2022, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm của người lao động (NLĐ) trong một ngày không quá 12 giờ và không quá 72 giờ trong 1 tuần. Tuy nhiên, Bộ LĐTB&XH cần quy định rõ về vấn đề tiền lương làm thêm giờ và tiêu chuẩn định mức lao động để ngăn ngừa lạm dụng sức lao động.
Kéo dài thí điểm quản lý lao động, tiền lương ở một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Kéo dài thí điểm quản lý lao động, tiền lương ở một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Kinhtedothi - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Đại biểu Quốc hội: Chúng ta đã 4 lần lỡ hẹn cải cách tiền lương

Đại biểu Quốc hội: Chúng ta đã 4 lần lỡ hẹn cải cách tiền lương

Kinhtedothi - Tham gia thảo luận ngày 29/3 tại Hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước và Chính phủ, đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Đoàn tỉnh Thanh Hóa) cho biết, dù nhiệm kỳ 14 của Chính phủ đã tập trung quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, thể hiện ở mức đầu tư cho an sinh xã hội chiếm đến 21% chi trong GDP - là cao nhất trong các nước ASEAN, tuy nhiên, chênh lệch giàu nghèo chưa được thu hẹp mà lại có xu hướng giãn ra.