Doanh nghiệp với tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế số

Doanh nghiệp với tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế số

Kinhtedothi- Nằm trong xu thế chung của các nước phát triển trên thế giới, việc Việt Nam xác định chuyển đổi sang nền kinh tế số đã là hướng đi tất yếu. Do đó, vấn đề đặt ra cho DN là buộc phải có những thay đổi mang tính cốt lõi nhằm thích nghi nếu không muốn bị đào thải.