Agribank thực hiện tiết kiệm chống lãng phí nhằm hỗ trợ khách hàng

Agribank thực hiện tiết kiệm chống lãng phí nhằm hỗ trợ khách hàng

Kinhtedothi - Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Agribank năm 2021 nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021.