Từ tháng 1/2023, điều chỉnh khung điểm các tiêu chí phân loại đô thị

Từ tháng 1/2023, điều chỉnh khung điểm các tiêu chí phân loại đô thị

Kintedothi – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.