Tín hiệu khởi sắc của du lịch Hải Phòng

Tín hiệu khởi sắc của du lịch Hải Phòng

Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 3.006.280 lượt khách, tăng 27,37% so với cùng kỳ 2021, trong đó khách quốc tế 117.185 lượt, tăng 227,08%. Doanh thu ước đạt 2.712,5 tỷ, tăng 25,3% so với cùng kỳ 2021.