Tin tức y tế ngày 15/9: Có 184 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Tin tức y tế ngày 15/9: Có 184 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 15/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.450.999 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.721 ca nhiễm).
Tin tức y tế 14/9: Đã có 16.261.388 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tức y tế 14/9: Đã có 16.261.388 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 14/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.448.034 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.691 ca nhiễm).
Tin tức y tế 9/9: 138 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Tin tức y tế 9/9: 138 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 9/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.435.472 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.220 ca nhiễm).
Tin tức y tế 8/9: Thêm 1 ca Covid-19 tử vong tại Quảng Ninh

Tin tức y tế 8/9: Thêm 1 ca Covid-19 tử vong tại Quảng Ninh

Kinhtedothi - Chiều 8/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.431.823 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.186 ca nhiễm).
Tin tức y tế 7/9: Việt Nam có 11.428.632 ca Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Tin tức y tế 7/9: Việt Nam có 11.428.632 ca Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Kinhtedothi - Chiều 7/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.428.632 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.156 ca nhiễm).
Tin tức y tế 6/9: Đã có 15.743.585 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tức y tế 6/9: Đã có 15.743.585 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 6/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.424.754 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.120 ca nhiễm).
Tin tức y tế hôm nay (5/9): Thêm 2 ca mắc Covid-19 tử vong

Tin tức y tế hôm nay (5/9): Thêm 2 ca mắc Covid-19 tử vong

Kinhtedothi - Chiều 5/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.421.055 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.085 ca nhiễm).
Tin tức y tế 4/9: Cả nước đã tiêm 257.398.740 liều vaccine Covid-19

Tin tức y tế 4/9: Cả nước đã tiêm 257.398.740 liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 4/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.418.894 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.066 ca nhiễm).
Tin tức y tế 3/9: Đã có 11.417.503 ca Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Tin tức y tế 3/9: Đã có 11.417.503 ca Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Kinhtedothi - Chiều 3/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.417.503 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.055 ca nhiễm).