Công an chính quy giữ bình yên thôn, xóm

Công an chính quy giữ bình yên thôn, xóm

Kinhtedothi - Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng Công an (CA) tinh gọn, hoạt động hiệu quả, cuối năm 2019, CA TP triển khai kế hoạch bố trí CA chính quy về 386/386 xã của 18 huyện, thị xã. Đến nay, hoạt động của cán bộ, chiến sỹ CA xã đang phát huy hiệu quả.
Tinh và gọn

Tinh và gọn

Kinhtedothi - Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn là một trong những điểm nhấn nổi bật năm qua với những kết quả tích cực.
Thực hiện 6 mô hình thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Thực hiện 6 mô hình thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".