Hà Nội: Chuẩn bị giám sát về tổ chức, hoạt động của công an xã

Hà Nội: Chuẩn bị giám sát về tổ chức, hoạt động của công an xã

Kinhtedothi-Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội dự kiến giám sát trong thời gian từ ngày 10/6-20/6/2022, tập trung vào phạm vi giám sát là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định pháp luật của lực lượng công an xã trên địa bàn TP với số liệu từ ngày 16/5/2021 đến nay.