Nghị quyết 145/NQ-CP: Chính đáng và nhân văn

Nghị quyết 145/NQ-CP: Chính đáng và nhân văn

Kinhtedothi - Nghị quyết 145/NQ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022 của Chính phủ đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Chính phủ quyết định tăng mức phụ cấp đối với những người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại những địa phương có số ca mắc cao sẽ được điều chỉnh mức phụ cấp chống dịch. Nghị quyết cũng điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch.
Xử phạt thật nghiêm

Xử phạt thật nghiêm

Kinhtedothi - Đã 1 tuần kể từ thời điểm Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 chính thức triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, mọi người dân thành phố đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.