[Thông điệp từ lịch sử] Quan thanh liêm chống tham nhũng

[Thông điệp từ lịch sử] Quan thanh liêm chống tham nhũng

Kinhtedothi - Việc chống tham nhũng thành hay bại trong lịch sử cho thấy đều có vai trò của đội ngũ quan lại. Các quan thanh liêm, chính trực là chỗ dựa của triều đình, là những người trực tiếp đương đầu với bọn quan tham, với tệ nạn hối lộ, tham nhũng.