Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác về các tòa án quốc tế

Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác về các tòa án quốc tế

Ngày 11/12, Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc, Chủ tịch Nhóm công tác không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về các tòa án quốc tế, đã chủ trì cuộc họp định kỳ 6 tháng của Nhóm công tác.