Kinh tế Hà Nội 4 tháng đầu năm 2017: Duy trì tốt tốc độ phát triển

Kinh tế Hà Nội 4 tháng đầu năm 2017: Duy trì tốt tốc độ phát triển

Kinhtedothi - Hà Nội đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện hiện đại và đồng bộ cơ sở hạ tầng, phát triển các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành, tích cực thu hút đầu tư của các DN đến từ các quốc gia... Nhờ đó, trong tháng 4, kinh tế TP tiếp tục đạt được nhiều mặt tích cực.