Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Xây dựng cơ chế bình đẳng trong vấn đề giao đất cho các tôn giáo

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Xây dựng cơ chế bình đẳng trong vấn đề giao đất cho các tôn giáo

Kinhtedothi-Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định, các cơ sở tôn giáo và tín đồ đều tăng sau mỗi năm trong khi đó quỹ đất không tăng. Dự báo thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng đón tất cả các tôn giáo, thậm chí các đạo lạ - là xu hướng phát triển tự nhiên, bởi có tôn giáo là có tín đồ. Do đó, cần có quỹ đất để xây dựng các cơ sở tôn giáo; xây dựng cơ chế bình đẳng trong vấn đề giao đất cho các tôn giáo; giải quyết tốt những chồng chéo về thể chế liên quan đất đai tôn giáo…