Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội

Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội

Sáng 1/4/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020.