Toạ đàm bộ sách giáo khoa xã hội hoá đầu tiên

Toạ đàm bộ sách giáo khoa xã hội hoá đầu tiên

Kinhtedothi - Đây là bộ sách giáo khoa (SGK) xã hội hoá đầu tiên hiện thực hoá Nghị quyết 88 của Quốc hội và có 100% bản mẫu được các hội đồng thẩm định quốc gia thông qua với tỷ lệ phiếu đồng thuận tuyệt đối.