Dân số Việt Nam, thách thức “chưa giàu đã già”

Dân số Việt Nam, thách thức “chưa giàu đã già”

Kinhtedothi - Kết quả chính thức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 1/4/2019 cho thấy: Tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984 người; trong đó, dân số nam là 47.881.061 người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2%.