TP Hồ Chí Minh: Không sử dụng hình thức thu phí thủ công từ 1/6

TP Hồ Chí Minh: Không sử dụng hình thức thu phí thủ công từ 1/6

Kinhtedothi - Các cơ quan Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh phải vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan mình thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ 1/6/2022.
Lao động di cư – cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế đồng đều

Lao động di cư – cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế đồng đều

Kinhtedothi-Lao động di cư đã bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng và có những đóng góp tích cực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước. Vì thế, rất cần xóa bỏ những rào cản hạn chế di cư cũng như tạo mọi điều kiện cho người nhập cư được tiếp cận an sinh xã hội.