Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Kinhtedothi - Việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc đã tạo điều kiện để Việt Nam rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể là quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục con người cho phù hợp hơn với Công ước và các quy chuẩn chung của pháp luật quốc tế về quyền con người.
Công ước chống tra tấn: Bảo đảm việc tôn trọng phụ nữ, trẻ vị thành niên, dân tộc thiểu số, tôn giáo

Công ước chống tra tấn: Bảo đảm việc tôn trọng phụ nữ, trẻ vị thành niên, dân tộc thiểu số, tôn giáo

Kinhtedothi - Để thực thi hiệu quả các điều khoản của Công ước chống tra tấn, các chương trình đào tạo/huấn luyện nhằm đảm bảo việc đối xử phù hợp và tôn trọng đối với phụ nữ, trẻ vị thành niên và các nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo hoặc các nhóm khác luôn được quan tâm đúng mực.