Rõ hơn trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Rõ hơn trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Kinhtedothi - Ý kiến về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước 2021 tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, cử tri cho rằng, việc chậm giải ngân đầu tư công là do năng lực của bộ máy cơ quan quản lý, chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu.