Trung Quốc trấn an ASEAN về vấn đề Biển Đông

Trung Quốc trấn an ASEAN về vấn đề Biển Đông

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng sự ổn định ở Biển Đông phục vụ lợi ích chung của Trung Quốc và tất cả các quốc gia nhỏ khác, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình đã được cải thiện trong những năm gần đây.